Video-analyse van bewegingen met de iPad met OnForm

OnForm is een app die je toelaat video-analyses te maken in een klascontext. Je kan je eigen team of klas samenstellen en elk teamlid/leerling toevoegen, je kan feedback geven door aantekeningen te maken terwijl je mondeling je feedback toelicht.
Je kan OnForm gebruiken om individueel te differentiëren, maar ook om te evalueren op afstand.