ICT-tools voor het onderwijs

Het materiaal dat studenten ontwikkelen voor hun collega-studenten uit het tweede jaar bevat handige tools die een didactische meerwaarde kunnen bieden in lessenIn dit onderdeel is het materiaal terug te vinden dat zij ontwikkeld hebben. Veelal gaat het om stappenplannen die zowel bruikbaar zijn voor de leerkracht alsook voor de leerlingen, afhankelijk van hoe je een ICT-tool didactisch wil inzetten in een les. De ICT-tools zijn onderverdeeld in 6 categorieën, deze zijn ook terug te vinden in de ABC-methodiek die gehanteerd wordt binnen de didactiek van hybride onderwijs.

Verwerven

Leren door verwerving is wat leerlingen doen wanneer ze naar een presentatie of podcast luisteren, teksten of websites lezen en demo's of video's bekijken.

Onderzoeken

Leren door onderzoek is wat leerlingen doen wanneer ze (nieuwe) informatie verzamelen, deze kritisch bekijken en zo tot nieuwe inzichten komen.

Toepassen

Leren door toepassing is wat leerlingen doen wanneer ze wat ze geleerd hebben, verwerken of inoefenen (in de praktijk). Op basis van feedback sturen leerlingen hun handelen bij. De feedback kan komen van peers, leerkrachten, zichzelf, of van de taak zelf.

Samenwerken

Leren door samenwerking is wat leerlingen doen wanneer ze samen kennis, inzichten of output opbouwen.

Produceren

Leren door productie is wat leerlingen doen wanneer ze een beroepsproduct ontwikkelen. Met dit product of deze output tonen leerlingen hoever ze staan in hun leerproces en hoe ze het geleerde kunnen toepassen in de praktijk.

Discussiëren

Leren door discussie is wat leerlingen doen wanneer ze eigen vragen, ideeën en gemaakte keuzes expliciteren en verantwoorden. Ze treden hierbij in interactie met leerkrachten en/of peers, beluisteren en reageren op vragen en ideeën of stellen deze in vraag.

Wat is digitale didactiek?

Wil je meer weten over de ABC-methodiek en andere technieken binnen de digitale didactiek, neem dan zeker een kijkje op onze website over hybride leren!