ICT-integratie

Het nieuwe gemeenschappelijke leerplan ICT uit de eerste graad vraagt expliciet om ICT-doelen niet enkel binnen een vak ICT te realiseren en te evalueren maar ook in andere vakken (integratie). Uit onderzoek is gebleken dat veel scholen in Limburg een apart vak ICT hebben maar dat daarnaast, zoals bedoeld door de ontwerpers van het leerplan, de ICT-doelen ook nog aan bod komen in andere vakken. Digitaal geletterd wordt een leerling immers niet door één keer iets te leren, maar door regelmatig de aangeleerde competenties toe te passen in verschillende contexten.

Met dit in het achterhoofd hebben studenten materiaal ontwikkeld dat doelstellingen ICT koppelt aan concrete doelstellingen uit andere vakken. Dit materiaal wordt in een uniform sjabloon aangeboden zodat snel duidelijk is welk vak, welke doelen, … betrokken zijn.

De 5 domeinen

 

STEM

Binnen dit domein zitten de vakken aardrijkskunde, biologie, wiskunde, chemie, fysica, mechanica, elektriciteit, informatica en techniek.

 

Talen

Binnen dit domein zitten de vakken Nederlands, Engels en Frans.

 

Mens en samenleving

Binnen dit domein zitten de vakken economie, geschiedenis, gezondheidsopvoeding (voorheen voeding-verzorging), godsdienst en PAV.

 

Beweging

Binnen dit domein zitten de vakken lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie.

 

Kunst en creatie

Binnen dit domein zitten de vakken muzikale opvoeding, plastische opvoeding en project kunstvakken.

ICT integreren in afstandsonderwijs

Ben je op zoek naar integraties tijdens het afstandsonderwijs? Bezoek dan onze website hybride leren voor meer informatie rond afstandsonderwijs en voorbeelden hiervan.


Ik wil meer weten!