ICT-integratie

Het nieuwe gemeenschappelijke leerplan ICT uit de eerste graad vraagt expliciet om ICT-doelen niet enkel binnen een vak ICT te realiseren en te evalueren maar ook in andere vakken (integratie). Uit onderzoek is gebleken dat veel scholen in Limburg een apart vak ICT hebben maar dat daarnaast, zoals bedoeld door de ontwerpers van het leerplan, de ICT-doelen ook nog aan bod komen in andere vakken. Digitaal geletterd wordt een leerling immers niet door één keer iets te leren, maar door regelmatig de aangeleerde competenties toe te passen in verschillende contexten.
Met dit in het achterhoofd hebben studenten materiaal ontwikkeld dat doelstellingen ICT koppelt aan concrete doelstellingen uit andere vakken. Dit materiaal wordt in een uniform sjabloon aangeboden zodat snel duidelijk is welk vak, welke doelen, … betrokken zijn.

 

ICT-integreren in...

Wiskunde

  • In deze les wordt gewerkt rond getallen optellen en aftrekken, tegelijk is er een luik voorzien waarin gewerkt wordt rond computationeel denken (LPD9) uit het gemeenschappelijk leerplan ICT alsook de doelstellling rond algoritmisch denken uit basisgeletterdheid.
  • Het construeren van een draaiing m.b.v. Geogebra (LPD2).

 

Mens en Samenleving

  • In deze les werken leerlingen in een groepsopdracht rond betaalmiddelen en verkoopkanalen. Voor het onderdeel ICT komt het delen van digitale media aan bod (LPD4).

 

Wetenschappen

 

Techniek

  • Leerlingen gaan zelf een schakeling maken en krijgen zo meer vat op een elektrische kringloop. Ze leren via ardublocks een simpele kringloop te programmeren (LPD9) en vervolgens deze kringloop aan te sluiten.

 

Engels

  • Jezelf voorstellen dmv een powerpoint.
     
  • Online samenwerken via google docs. De leerlingen kiezen per twee hun lievelingsstad. Ze werken online samen om de belangrijkste trekpleisters van de stad digitaal neer te schrijven.

 

Economie en organisatie

 

Gemeenschappelijk funderend leerplan