()

In het eerste lesuur wordt toegelicht hoe ons koopgedrag dagelijks wordt beïnvloed d.m.v. reclame, sociale media, enz.
 
De bedoeling is dat leerlingen per twee tijdens het tweede lesuur vijf verschillende voorbeelden gaan zoeken van hoe het koopgedrag van de consument beïnvloed wordt. Deze gaan ze posten in hun Facebookgroep.

Gemaakt door: Andrej Yermolovic

Wat vind jij van het materiaal?

Niemand heeft gestemd! Wees de eerste om een score te geven!

Jammer dat dit materiaal jou niet kon helpen!

Laat ons het materiaal verbeteren!

Wat kunnen we veranderen?